Instalatérské práce

Voda

 • Instalace, rekonstrukce a opravy rozvodů teplé a studené vody (stoupací, rozvodové potrubí)
 • Instalace, opravy a výměny redukčních a pojistných ventilů, kohoutů, šoupat …
 • Montáže vodoměrných sestav
 • Montáže venkovních sprch, např. k bazénům
 • Připojení domácích spotřebičů (pračka, myčka, lednice atd…) na rozvody vody a kanalizaci

Kanalizace

 • Instalace, rekonstrukce a opravy splaškové domovní kanalizace – připojovací potrubí, odpadní (svislé) potrubí, svody (ležaté) potrubí
 • Instalace, rekonstrukce a opravy dešťové kanalizace
 • Čištění kanalizace – ruční, tlakovou vodou

Topení

 • Instalace, rekonstrukce a opravy rozvodů topení z mědi, plastu, vícevrstvých materiálů
 • Opravy úniků topných systémů
 • Dodávka a montáž otopných těles
 • Výměny kohoutů, termostatických hlavic, šroubení, vypouštěcích a napouštěcích ventilů, oběhových čerpadel …
 • Realizace podlahového vytápění